Vraaggerichtheid

Vraaggerichtheid is een lastig begrip in de zorg. Wie stelt de vraag? De cliŽnt, die de zorg consumeert, of de familie van de cliŽnt. Of gaat het om de vraag van de overheid en verzekeraar, die de zorg betalen? Voor de cliŽnt liggen vraag en aanbod dicht bij elkaar. CliŽnten hebben bepaalde tekortkomingen, maar dit is vaak niet gemakkelijk in een vraag te vertalen. De vraag wordt vaak geconcretiseerd door een keuze te maken uit het beschikbare aanbod.

Daarnaast is het niet altijd mogelijk of verstandig aan een vraag te voldoen die wel door de cliŽnt zelf concreet is gemaakt. Voor cliŽnten in de zorg is de relatie met hun leverancier een ďnoodzakelijk kwaadĒ. Wat is hun vraag en welke vraag moeten zorgverlenende instelling honoreren? Een demente bejaarde kan vragen of hij terug mag naar huis, en bedoelt dan meestal het ouderlijke huis, dat niet meer bestaat. Kortom, het vertalen van het begrip vraaggerichtheid naar een passend aanbod is een hele uitdaging voor een specifieke instelling. 

Wij denken dat het onderzoeken van onderliggende behoeften van cliŽntgroepen een goede basis biedt om hiermee om te gaan. Vraaggerichtheid wordt bereikt door deze behoeften centraal te stellen, en hier het aanbod, zoals de cliŽnt dat in zijn totaliteit ervaart, op af te stemmen.

Verder