Voorbeeld advies bij reorganisatie

Het betreft de fusie van een aantal ziekenhuiskeukens. Hierbij wordt niet alleen een efficiencyslag gemaakt, maar wordt ook het serviceniveau verhoogd. Voorheen was het proces dermate strak op kostenbeheersing ingericht, dat er weinig ruimte was om specifieke wensen van afnemers te honoreren.
In de nieuwe situatie is die ruimte er wel, maar dat betekent wel dat men hiervoor open moet staan, en initiatief en verantwoordelijkheid moet nemen. Dit is ook nodig omdat de nieuwe processen nog niet helemaal uitgekristaliseerd zijn. Maar men is niet gewend initiatief te nemen, en daar komt bij dat niet iedereen tevreden is over de reorganisatie en de persoonlijke consequenties hiervan. Doelstellingen als beter inspelen op cliŽntbehoeften, verkorten van de tijd tussen keuze en consumptie van een maaltijd en vermindering van de werkdruk zijn daardoor nog niet behaald.
De directie kreeg het idee dat hierin te weinig voortgang werd gemaakt. CMP is ingeschakeld om dit proces te versnellen door het management periodiek te adviseren.

Verder