Begeleiden van veranderingstrajecten

CMP is gespecialiseerd in het begeleiden van integrale veranderingstrajecten: Om organisatiedoelstellingen te behalen, veranderen afdelingsoverstijgende processen dusdanig dat er niet alleen een andere manier van werken en organiseren nodig is, maar ook een andere manier van denken, handelen en communiceren.

Onze ondersteuning is gebaseerd op de structuur, flexibiliteit en draagvlak. ResultaatGerichte Ontwikkeling, RGO©, combineert deze zaken.

CMP is actief betrokken bij probleemanalyse, diagnose, verkennen van oplossingsrichtingen en creŽren van draagvlak. We nemen bv. interviews af en begeleiden groepsdiscussies en workshops.

CMP's expertise vertaalt zich in haalbare, werkbare oplossingen en draagvlak hiervoor. Een onafhankelijke benadering identificeert weerstanden en neemt ze weg. Bijkomend voordeel is dat de inspanning die nodig is om de verandering te laten slagen, niet ten koste gaat van de operationele managementtaken.

Hier ziet u een voorbeeld van een begeleidingstraject. Dhiradj Ramautarsing van CMP was voorzitter van het team van vier externe adviseurs.

Verder