Referenties

Betty Wassenaar, directeur Rosa Spier Huis:

De quick scan is een toegankelijke en snelle manier om te meten hoe de organisatie functioneert en op welke punten bijsturing noodzakelijk is. Een redelijk groot percentage van de medewerkers heeft deelgenomen, o.a. omdat het ook thuis ingevuld kon worden. De rapportage geeft het een beeld van de sterke en minder sterke kanten van de organisatie. Ook voor de medewerkers was het goed om de uitslag te zien. Wij zijn met de uitslag van de deelname in 2006 aan de gang gegaan en - naar mijn idee - met positieve resultaten. Het instrument biedt duidelijke handvatten voor verbeteringen in de organisatie. Op alle onderdelen is in 2008 dan ook hoger gescoord.

Arie Kars, voorzitter van de Raad van Bestuur Zorggroep Rijnmond:

Zorggroep Rijnmond wil toe naar gemeenschappelijke (christelijke) waarden en normen die worden uitgedragen door haar medewerkers. Om dit proces goed te kunnen sturen was er behoefte aan een zogenaamde nulmeting die de huidige organisatiecultuur in kaart brengt. Hiervoor hebben we de Quick Scan ingezet..... De rapportage is duidelijk en concreet. Oogt betrouwbaar, dat maakt het goed bruikbaar voor communicatie in de organisatie.

Verder