Over CMP

CMP is opgezet door Dhiradj Ramautarsing. Afhankelijk van de aard van het traject betrekken we, in overleg met de opdrachtgever, eventueel andere partijen (Partners) bij een opdracht.

Bij onze opdrachten vormen gezamenlijke, gedragen waarden en belangen de basis voor verdere ontwikkeling van de organisatie. Verborgen veranderingspotentieel wordt omgezet in veranderingsbereidheid en betrokkenheid. Dit levert enerzijds meer tevreden medewerkers en klanten op, terwijl anderzijds commercieel succes continuļteit en nieuwe kansen biedt. De combinatie van bedrijfskundige expertise, ICT expertise en ruime ervaring met grote projecten, wordt door onze opdrachtgevers als een meerwaarde ervaren.

CMP werkt met trajecten die bestaan uit meerdere kleine stappen waarin concrete resultaten worden geboekt. Hiervoor hebben we een aanpak ontwikkeld die zowel structuur als flexibiliteit biedt: ResultaatGerichte Ontwikkeling, RGO©.

De professionaliteit, deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van Change Management Partners komt tot uiting in het lidmaatschap van de Orde van organisatie adviseurs (Ooa),

Change Management Partners steunt het Wereld Natuur Fonds, De Faunabescherming en Hersenstichting Nederland.

Verder