Organisatiecultuur

Het begrip organisatiecultuur kan vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd. Er bestaan dan ook vele definities van organisatiecultuur.

CMP kiest de functionele benadering: In hoeverre ondersteunt de heersende organisatiecultuur uw organisatie bij het behalen van de doelstellingen? CMP hanteert de volgende definitie:
Organisatiecultuur is een patroon van gemeenschappelijke waarden, normen, opvattingen en referentiekaders, voor zover dit van invloed is op de interactie tussen medewerkers en de manier waarop het werk wordt gedaan.

Dit patroon kan op verschillende manieren ontstaan. Er kunnen ook meerdere aanleidingen zijn om de cultuur in uw organisatie in kaart te brengen:

  1. Om te bepalen in hoeverre de cultuur aansluit bij strategieŽn die voor de toekomst zijn uitgezet;
  2. Om afdelingen binnen uw eigen organisatie beter met elkaar te laten samenwerken;
  3. In het geval van samenwerking met partners, fusies en overnames: om de potentiŽle cultuurconflicten tussen de  partijen te identificeren.

CMP biedt de deskundigheid om effectieve aangrijpingspunten voor cultuurverandering te identificeren.

Verder