Stuurinformatie

Change Management Partners kan helpen bij de implementatie van uw organisatievisie, beleid of strategie. Een belangrijke vraag hierbij is: welke Key Performance Indicatoren kunnen er voor de afdelingen worden opgesteld en welke managementinformatie is hierbij nodig? Hierbij maken we onderscheid tussen proces- en resultaatindicatoren. Procesindicatoren zeggen iets over de kwaliteit van het proces. Ze hebben een voorspellende waarde voor het resultaat en zijn direct be´nvloedbaar. Dit geldt niet altijd voor resultaatindicatoren. Hierbij kunt u denken aan harde, meetbare zaken als financiŰle resultaten, maar ook zachte factoren als medewerker- en klantwaardering. Deze zijn echter ook hard te maken door inzet van betrouwbare instrumenten.

Change Management Partners ontwikkelt hiervoor instrumenten die zijn gebaseerd op medewerker- en klantraadpleging. Een voorbeeld is de Quick Scan. Dit instrument brengt aandachtpunten op weg naar een meer klantgerichte organisatiecultuur in kaart te brengen en meet voortgang hierin. Het instrument is van waarde voor elke organisatie die klant- en resultaatgerichtheid in de organisatiecultuur wil verankeren.

Naast ontwikkeling en validatie van het instrument, verzorgt CMP de inzet in uw organisatie, analyse en rapportage. Waar mogelijk verhogen we de efficiency en betrouwbaarheid door gebruik te maken mogelijkheden die internet biedt.

Verder