Hoofdstappen RGO

Door veel mensen in het veranderingstraject in te zetten, benut u aanwezige kennis en creert u draagvlak. Er zijn ook risicoís aan verbonden: er bestaat een kans dat men in eindeloos discussiŽren vervalt. Dit gebeurt met name in situaties waarin de richting, of de manier waarop deze richting past in de strategie van de organisatie, niet helder is. RGO onderkent dit risico door op basis van een gedragen probleemformulering de participatie gedurende het traject steeds verder uit te breiden.

RGO kent drie hoofdfasen. De oriŽntatie bestaat uit een verkenning van het organisatieprobleem. Hiervoor wordt de context van uw organisatie bestudeerd en worden managementteamleden en andere betrokken leidinggevenden geÔnterviewd. Er ontstaat hierdoor een goed beeld van het probleem. Dit leidt tot een gedragen probleemformulering en een plan van aanpak voor het nader onderzoek.

De diagnose brengt de meest kansrijke oplossingsrichtingen in kaart. Hierbij zetten we organisatiekundige modellen in. Welke modellen functioneel zijn hangt af van de organisatiecontext en probleemformulering. In de onderzoeksfase vindt voortdurende uitwisseling van inzichten plaats tussen begeleider(s), management en andere betrokkenen. Het resultaat is overeenstemming over de gekozen oplossingsrichting en het plan deze stap voor stap in te voeren. De oplossing wordt in de volgende fase, invoering, gerealiseerd. De verandering is na de invoering stevig verankerd in uw organisatie.

Belangrijke succesfactoren van RGO zijn:
-
de bereidheid van de organisatieleden om een actieve bijdrage te leveren;
-
de vaardigheid om dergelijke groepsprocessen in goede banen te leiden.

Verder