Advies

Er zijn veel situaties denkbaar waarin het zinvol kan zijn om onafhankelijk en deskundig advies in te winnen.

Enkele voorbeelden:

1. U wil als Raad van Toezicht niet alleen financiŽle doelen evalueren, maar ook op andere terreinen toezicht houden. Welke prestaties kunt u met management overeenkomen? CMP hanteert de aandachtsvelden van de  balanced scorescorecard om tot afspraken te komen die in lijn zijn met de strategische doelstellingen.

2. U hebt het idee dat bepaalde zaken niet goed lopen in uw organisatie, maar anderen denken daar anders over of schatten de ernst van deze zaken anders in. Hoe kunt u hiermee omgaan?

3. Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om een specifiek probleem op te lossen, maar tevergeefs. Wat kunt u nog doen?

4. Een reorganisatie of ontwikkelingstraject is reeds ingezet, maar is er veel weerstand. Of er zijn andere redenen waardoor resultaten nog onvoldoende behaald worden. Het kan dan nuttig zijn om het gezichtsveld te verruimen.

CMP analyseert de situatie en formuleert oplossingen, die zijn toegespitst op uw situatie.
Een gesprek van een dagdeel kost Ä 800,-, inclusief voorbereiding.
Hier ziet u een voorbeeld van een lopend traject waarbij CMP een adviserende rol heeft.

Verder