Tekstvak: CMP Newsflash!
Dhiradj Ramautarsing heeft in maart 2009 het PRINCE2 Practitioner certificaat behaald.
De PRINCE2 standaard is toonaangevend op het gebied van projectmanagement. Het staat voor 'Projects IN Controlled Environments': een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
1. Projecten worden uitgevoerd in een veranderende omgeving;
2. Een project is pas succesvol als alle betrokken partijen tevreden zijn met het projectresultaat;
3. Succesvolle projecten zijn "business driven";
4. Samenwerking van alle betrokken partijen leidt tot meer succes.
Deze uitgangspunten passen bij de resultaatgerichte ontwikkelbenadering die CMP bij adviesopdrachten hanteert.